Pasukan Web Pasukan Web

Penasihat Dato' Haslina binti Abdul Hamid
Ketua Setiausaha
Pengerusi Jawatankuasa Kerja -
Ketua Unit Komunikasi Korporat
Urus Setia Jawatankuasa Kerja Puan Nuril Mutmainnah binti Roslan
Pegawai Penerbitan
  Cik Saiyaswary A/P Surnarayana
Pembantu Penerbitan
Pengerusi Jawatankuasa Teknikal

Puan Fadlilahton binti Ismail
Setiausaha Bahagian Pengurusan Maklumat

Urus Setia Jawatankuasa Teknikal Puan Rohaidah binti Mat Johor
Ketua Penolong Setiausaha Kanan

Encik Nur Ikhram bin Mohd Nor
Pegawai Teknologi Maklumat

Puan Masnim Ariza binti Ishak
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Bioeconomy Corporation icon
 • Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS) icon
 • Persatuan Nelayan Kebangsaan (NEKMAT) icon
 • myGovernment icon