Keselamatan Makanan dan Pemakanan Keselamatan Makanan dan Pemakanan

 

 

Kluster Keselamatan Makanan dan Pemakanan (KMP) diterajui oleh Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia dan diselaraskan oleh Sekretariat Majlis Keselamatan Makanan dan Pemakanan Kebangsaan (MKMPK) melibatkan Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan serta Bahagian Pemakanan di KKM. Kluster KMP dianggotai oleh kementerian/ agensi kerajaan, ahli akademia dan pertubuhan bukan kerajaan. Di bawah Dasar Sekuriti Makanan Negara, kluster ini berfokuskan kepada dimensi utilization merentasi sepanjang rantaian nilai makanan yang meliputi aspek keselamatan makanan dan pemakanan bagi menjamin sekuriti makanan yang selamat dan berkhasiat.

 

Terma Rujukan kluster ini adalah:

 

Maklumat lanjut mengenai keselamatan dan pemakanan boleh didapati pada laman sesawang http://fsq.moh.gov.my dan https://nutrition.moh.gov.my

Program Keselamatan dan Kualiti Makanan bertanggungjawab merancang, melaksanakan, memantau dan menilai aktiviti keselamatan dan kualiti makanan bagi melindungi orang ramai terhadap bahaya dari segi kesihatan dan penipuan pada penyimpanan, penyediaan, pemprosesan pembungkusan, pengangkutan, penjualan dan penggunaan, makanan serta memudahkan perdagangan makanan. Mandat untuk kawalan ini diperuntukkan di bawah Akta Makanan 1983 dan peraturan-peraturan yang berkaitan di bawahnya.

 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Bioeconomy Corporation icon
 • Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS) icon
 • Persatuan Nelayan Kebangsaan (NEKMAT) icon
 • myGovernment icon