Prestasi Malaysia dalam GFSI 2020 Prestasi Malaysia dalam GFSI 2020

Malaysia menduduki tangga ke-43 dengan skor 67.9 peratus yang menunjukkan prestasi keseluruhan sekuriti makanan negara berada dalam kedudukan yang baik. Kedudukan Malaysia ini meningkat satu anak tangga jika dibandingkan dengan kedudukan 2019 yang telah diselaraskan semula. Satu kategori baharu iaitu Natural Resources & Resilience dimasukkan ke dalam indeks teras. Untuk tujuan perbandingan, pihak EIU telah menjalankan pelarasan semula ke atas indeks-indeks tahun sebelumnya.

 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Bioeconomy Corporation icon
 • Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS) icon
 • Persatuan Nelayan Kebangsaan (NEKMAT) icon
 • myGovernment icon