Pasaran Pasaran

BIL

RANGKAIAN/CAPAIAN

COMPETENT AUTHORITY (CA)

PAUTAN

1.

Sinergi Industri Akuakultur

Jabatan Perikanan Malaysia (DOF)

Klik

2.

Pemerkasaan Industri Akuakultur

Jabatan Perikanan Malaysia (DOF)

Klik

3.

Sistem Penyampaian & Khidmat Sokongan (SPEKS) Akuakultur

Jabatan Perikanan Malaysia (DOF)

Klik

4. Pemberian Insentif Sistem Penyampaian & Khidmat Sokongan Peningkatan Kemudahan Biosekuriti (Ladang MyGap Dan Vessel FQC) Jabatan Perikanan Malaysia (DOF)

Klik

5. Bekalan Penggantian Induk Ikan Yang Berkualiti Dan Bebas Penyakit Untuk Memenuhi Kegunaan Pengeluaran Pusat Penetasan Tempatan Jabatan Perikanan Malaysia (DOF)

Klik

6. Sistem Penyampaian Dan Khidmat Sokongan (SPEKS) Bahagian Pengembangan Dan Pemindahan Teknologi (PPT) Jabatan Perikanan Malaysia (DOF)

Klik

7.

Latihan/ Kursus

Jabatan Perikanan Malaysia (DOF)

Klik

 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Bioeconomy Corporation icon
 • Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS) icon
 • Persatuan Nelayan Kebangsaan (NEKMAT) icon
 • myGovernment icon