Kenyataan Tender Kenyataan Tender

Projek Pembangunan Sistem Pengairan Tersier di Bawah Projek Pemacu Pertanian : Memperkukuh dan Menambahbaik Penanaman Padi di Kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) Bagi Blok Pengairan CCLBD 3 & CCLBD 4, Wilayah IV, MADA, Kedah/ Perlis.
Tarikh Buka : 19 September 2022
Tarikh Tutup : 08 November 2022
Projek Pembangunan Sistem Pengairan Tersier di Bawah Projek Pemacu Pertanian: Memperkukuh dan Menambahbaik Penanaman Padi di Kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) Bagi Blok Pengairan SCRBD 7b dan SCRBD 7c, Wilayah IV, MADA, Kedah/ Perlis.
Tarikh Buka : 19 September 2022
Tarikh Tutup : 10 November 2022
Tender Pelantikan Perkhidmatan Perunding Secara Outsourcing Bagi Pembangunan Pelan Pendigitalan MAQIS (Projek MAQIS Digital Platform) Menggunakan Metodologi Enterprise Architecture (EA)
Tarikh Buka : 05 September 2022
Tarikh Tutup : 26 September 2022
Tender Terbuka Kajian Blueprint Sekuriti Makanan Negara
Tarikh Buka : 22 Ogos 2022
Tarikh Tutup : 30 September 2022
Projek Pembangunan Sistem Pengairan Tersier di Bawah Projek Pemacu Pertanian : Memperkukuh dan Menambahbaik Penanaman Padi di Kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) Bagi Blok Pengairan ACLBD 8a, Wilayah II, MADA, Kedah/ Perlis.
Tarikh Buka : 22 Julai 2022
Tarikh Tutup : 20 September 2022
Projek Pembangunan Sistem Pengairan Tersier di Bawah Projek Pemacu Pertanian : Memperkukuh dan Menambahbaik Penanaman Padi di Kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) Bagi Blok Pengairan CCLBD 3, Wilayah IV, MADA, Kedah/ Perlis.
Tarikh Buka : 22 Julai 2022
Tarikh Tutup : 22 September 2022
Projek Pembangunan Sistem Pengairan Tersier di Bawah Projek Pemacu Pertanian : Memperkukuh dan Menambahbaik Penanaman Padi Di Kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) Bagi Blok Pengairan ACLBD 7, Wilayah II, MADA, Kedah/ Perlis
Tarikh Buka : 20 Jun 2022
Tarikh Tutup : 11 Ogos 2022
Projek Pembangunan Sistem Pengairan Tersier di Bawah Projek Pemacu Pertanian : Memperkukuh dan Menambahbaik Penanaman Padi Di Kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) Bagi Blok Pengairan ACLBD 8, Wilayah II, MADA, Kedah/ Perlis
Tarikh Buka : 20 Jun 2022
Tarikh Tutup : 09 Ogos 2022
Perkhidmatan Pembersihan Bangunan, Kolam Renang dan Penyelengaraan Landskap Serta Kerja-Kerja Berkaitan di Taman Botani Negara Shah Alam (TBNSA) Bagi Tempoh Dua Puluh Empat (24) Bulan
Tarikh Buka : 12 Mei 2022
Tarikh Tutup : 07 Jun 2022
Tender Untuk Membekal, Menghantar, Memasang, Mengkonfigurasi, Menguji dan Mentauliah Perkakasan, Perisian, Membangun dan Melaksanakan Sistem Pengurusan Import/Eksport Keluaran Pertanian (Sistem Agrotrade) Kementerian Pertanian dan Industri Makanan
Tarikh Buka : 21 Februari 2022
Tarikh Tutup : 18 Mac 2022
* Kandungan hanya didapati dalam Bahasa Malaysia sahaja
 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Bioeconomy Corporation icon
 • Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS) icon
 • Persatuan Nelayan Kebangsaan (NEKMAT) icon
 • myGovernment icon