Unit Audit Dalam Unit Audit Dalam

Visi

Berazam menjadikan Unit Audit Dalam sebagai Unit yang cekap serta berusaha secara berterusan ke arah kecemerlangan untuk mencapai objektif dan memenuhi keperluan pelanggan serta pihak-pihak berkepentingan iaitu dengan menawarkan perkhidmatan yang berkualiti tinggi dan tepat pada masanya.

 

Misi

Meninggikan produktiviti kerja dengan perhatian penuh kepada penghasilan kerja yang berkualiti tinggi di semua peringkat dan pengeluaran laporan audit yang cepat dan tepat.

 

Objektif

 • Untuk membantu sesebuah organisasi mencapai matlamatnya melalui pendekatan yang sistematik dan berdisiplin untuk menilai dan menentukan keberkesanan semua proses kawalan dan tadbir urus
 • Untuk membantu pihak pengurusan atasan mempertingkatkan tahap pengurusan kewangan serta pematuhan kepada undang-undang, peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan
 • Untuk membantu pihak pengurusan menentukan program dan aktiviti, diuruskan dengan berekonomi, cekap, berkesan dan bersesuaian

Seksyen Audit Prestasi

 • Merangka Rancangan Tahunan Audit Prestasi.
 • Menjalankan Audit Prestasi bagi menentukan kecekapan dan keberkesanan serta pencapaian matlamat/objektif program/aktiviti yang dijalankan.
 • Menyediakan syor dan cadangan bagi memastikan program/aktiviti diuruskan dengan cekap.
 • Mengkaji laporan maklum balas daripada auditi dan membuat susulan.
 • Menyediakan Laporan Tahunan Audit Prestasi.
 • Membantu Seksyen Pentadbiran menyediakan bajet tahunan.

 

Seksyen Audit Kewangan

 • Merangka Rancangan Tahunan Audit Kewangan.
 • Menjalankan Audit Pengurusan Kewangan dan Pematuhan di PTJ di bawah Kementerian termasuk auditan susulan dan pemeriksaan mengejut.
 • Menyediakan syor dan cadangan bagi memastikan pengurusan kewangan dan kawalan dalaman adalah baik.
 • Mengkaji laporan maklum balas daripada auditi dan membuat susulan.
 • Menyediakan Laporan Tahunan Audit Pengurusan Kewangan.
 • Membantu Seksyen Pentadbiran menyediakan bajet tahunan.

 

Seksyen Audit Khas

 • Merangka Rancangan Tahunan Audit Siastan/Khas.
 • Menyelaras, mengkaji dan menyiasat aduan dan arahan daripada pengurusan atasan berhubung aktiviti dan pengurusan Kementerian.
 • Menjalankan Audit ICT bagi sistem-sistem yang dibangunkan oleh Kementerian.
 • Memberikan perkhidmatan sokongan teknikal kepada Seksyen Audit lain dalam menjalankan auditan berkaitan ICT.
 • Menyelaras dan menyediakan Laporan Tahunan Unit Audit Dalam.
 • Memantau dan menyelaras maklum balas auditi terhadap Laporan Ketua Audit Negara dan Audit Dalam.

 

Seksyen Pentadbiran dan Penyelarasan

 • Urusan pentadbiran dan perkhidmatan termasuk :
  • Urusan surat menyurat
  • Urusan cuti
  • Mesyuarat
  • Laporan Prestasi dan Laporan Pengisytiharan Harta
  • Pengurusan aset
  • Kad Perakam Waktu
  • Tempahan tiket kapal terbang
  • Latihan, kenaikan pangkat, pengesahan jawatan dan mengemaskini maklumat kakitangan dalam buku perkhidmatan dan HRMIS
  • Keselamatan pejabat
  • Pengurusan rekod dan fail Unit Audit Dalam
  • Lain-lain tugas yang diarahkan oleh pihak pengurusan
 • Urusan kwangan termasuk :
  • Belanjawan tahunan
  • Menyelenggara stor
  • Urusan pembayaran bil dan tuntutan perjalanan

 

Piagam Pelanggan

 1. Laporan Audit Pengurusan Kewangan dikeluarkan dalam tempoh 1 bulan selepas pengauditan diselesaikan.
 2. Rancangan Audit Tahunan dikemukakan kepada Perbendaharaan sebelum/pada 31 Januari tahun berikutnya.
 3. Laporan Tahunan Audit dikemukakan kepada Perbendaharaan sebelum/pada 31 Mac tahun berikutnya.
 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Bioeconomy Corporation icon
 • Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS) icon
 • Persatuan Nelayan Kebangsaan (NEKMAT) icon
 • myGovernment icon