Kembali

Penerbitan

Business Today MAFI's Edition
Dasar Agromakanan Negara (DAN)
e-Buletin INFO@MAFI
e-Majalah Masters of Malaysia Cuisine (Edisi Khas MAFI)
Garis Panduan MyGAP
Kalam Antirasuah MAFI 2021-2025
Laporan Tahunan Audit Dalam
Laporan Tahunan MAFI
Pencapaian Aspirasi Keluarga Malaysia 100 Hari
Perangkaan Agromakanan
Program Agropreneur Muda
Prospektus Pensijilan Kemahiran Malaysia Bidang Pertanian
Setahun Pencapaian MAFI
Takwim Latihan
Buku Rekod Cuti 2022
Direktori Sistem Aplikasi MAFI

Web Content Display Web Content Display

 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Bioeconomy Corporation icon
 • Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS) icon
 • Persatuan Nelayan Kebangsaan (NEKMAT) icon
 • myGovernment icon