Statistik Pengguna Perkhidmatan Atas Talian 2021 Statistik Pengguna Perkhidmatan Atas Talian 2021

Internet
(Di bawah Seliaan MAFI)

Nama
Jan
Feb
Mac
Apr
Mei
Jun
Jul
Ogos
Sep
Okt
Nov
Dis
Jumlah
Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA)
18
20
21
35
83
110
66
353
Sistem Lesen Permit Padi Beras (eLPPB)
990
2384
3396
2494
1828
2077
2017
15186
Sistem Informasi & Aplikasi Pelaburan Pertanian (SIAPP)
123
68
100
16
12
17
4
340
Land Inventory System (LIS)
38
33
44
135
46
21
18
335
Sistem Aduan Rasuah dan Tatakelakuan (SART)
1
0
0
0
0
0
0
1
Jumlah
1170
2505
3561
2680
1969
2225
2105
16215
Intranet

Nama
Jan
Feb
Mac
Apr
Mei
Jun
Jul
Ogos
Sep
Okt
Nov
Dis
Jumlah
Sistem Profil Latihan (SPL)
379
479
1244
2085
937
12234
8105
25463
Sistem Pengurusan Aduan ICT
17
26
65
53
20
8
9
198
Sistem Kebenaran Ke Luar Negara MAFI (eTravel)
1
1
1
1
0
0
2
6
Jumlah
397
506
1310
2139
957
12242
8116
25667
 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Bioeconomy Corporation icon
 • Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS) icon
 • Persatuan Nelayan Kebangsaan (NEKMAT) icon
 • myGovernment icon