Sistem Sokongan Sistem Sokongan

BIL

LATIHAN / KEMAHIRAN

COMPETENT AUTHORITY (CA)

PAUTAN

1.

BioNexus Award

Bioeconomy Corporation (BEC)

Klik

2.

Skim Amalan Pertanian Baik Malaysia (MyGAP)

Jabatan Perkhidmatan Veterinar (DVS)

Klik

3.

Program Agro TERAS

Agrobank - 1

Klik

4.

Program Cili-i

Agrobank - 1

Klik

5.

Program Ruminan-i

Agrobank - 1

Klik

6.

Program Mikro ESP-i

Agrobank - 1

Klik

7.

Pengeluaran Benih Tanaman Berkualiti

Jabatan Pertanian (DOA)

Klik

8.

Pembangunan Tanaman Buah-Buahan Jangka Panjang Bagi Tanaman Durian Dan Nangka

Jabatan Pertanian (DOA)

Klik

 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Bioeconomy Corporation icon
 • Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS) icon
 • Persatuan Nelayan Kebangsaan (NEKMAT) icon
 • myGovernment icon