Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT)

Y. Bhg Datuk/Dato'/To' Puan/Datin/Tuan/Puan,


Adalah saya dengan hormatnya merujuk perkara di atas.


2.   Pihak Urus setia JPICT memohon kerjasama Bahagian/Jabatan/Agensi yang bercadang memohon kelulusan perolehan projek ICT di mesyuarat tersebut agar menghantarnya kepada Urus Setia JPICT MAFI melalui Sistem Aplikasi Profil Projek ICT (PROFIT). Permohonan kelulusan bagi projek ICT dibuka sepanjang tahun. Kertas yang diterima melewati tarikh akhir penghantaran kertas permohonan yang telah ditetapkan akan dibawa ke mesyuarat yang seterusnya. Sistem ini boleh dicapai melalui alamat https://profit.mampu.gov.my.

 

3.   Untuk tujuan permohonan kelulusan teknikal projek ICT, Bahagian/Jabatan/Majlis/Unit juga dipohon untuk menggunakan ID Pengguna dan kata laluan untuk menggunakan aplikasi PROFIT melalui Urus Setia JPICT MAFI.

 

4.   Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) dan Jawatankuasa Teknikal ICT (JTI) mengikut Takwim MAFI 2022 dijadualkan seperti berikut :

 

Bil. Mesyuarat

Tarikh Mesyuarat JTI

Tarikh Mesyuarat JPICT

Bil. 1/2022

19 Januari 2022 (Rabu)

10 Februari 2022 (Khamis)

Bil. 2/2022

20 April 2022

(Rabu)

12 Mei 2022

(Khamis)

Bil. 3/2022

20 Julai 2022

(Rabu)

11 Ogos 2022

(Khamis)

Bil. 4/2022

19 Oktober 2022

(Rabu)

10 November 2022 (Khamis)

 

 

5.   Untuk makluman maklumat mengenai Terma Rujukan JPICT dan Format Kertas Kerja boleh di muat turun seperti di bawah :

Tatacara Penyediaan Kertas Permohonan JPICT

Format Kertas Permohonan Kelulusan Teknikal Projek ICT

 

 

6.   Semua permohonan bagi melaksanakan projek ICT juga perlu terlebih dahulu merujuk kepada :

Surat Pekeliling Am Bil. 3 Tahun 2015 : Garis Panduan Permohonan Kelulusan Teknikal dan Pemantau Projek Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) Agensi Sektor Awam

Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 3/2013 : Garis Panduan Mengenai Pengurusan Perolehan Information Telecomunication Technology (ICT) Kerajaan

 

7.   Sebarang kertas kerja atau pertanyaan mengenai JPICT boleh dikemukakan kepada e-mel jpict@mafi.gov.my dan pertanyaan mengenai Sistem Aplikasi PROFIT boleh dikemukakan kepada emel cheroslina@mampu.gov.my, adminprofit@mampu.gov.my atau nombor telefon berikut : 03-8892 7502. Kerjasama dan perhatian Y.Bhg Datuk/Dato'/To'Puan/Datin/Tuan/Puan dalam perkara ini amat dihargai dan diucapkan terima kasih.

 

URUS SETIA
MESYUARAT JAWATANKUASA PEMANDU ICT (JPICT) & JAWATANKUASA TEKNIKAL ICT (JTI)
BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT
KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI MAKANAN

 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Bioeconomy Corporation icon
 • Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS) icon
 • Persatuan Nelayan Kebangsaan (NEKMAT) icon
 • myGovernment icon