Kod QR Kod QR

GARIS PANDUAN

GALAKAN CUKAI BAGI PROJEK PENGELUARAN MAKANAN DI BAWAH AKTA CUKAI PENDAPATAN 1967

   

BROCHURE

GALAKAN CUKAI BAGI PROJEK PENGELUARAN MAKANAN DI BAWAH AKTA CUKAI PENDAPATAN 1967

   

SIAPP

LAMAN WEB SISTEM MAKLUMAT PELABUR DAN PERMOHONAN INSENTIF (http://siapp.moa.gov.my)

 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Bioeconomy Corporation icon
 • Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS) icon
 • Persatuan Nelayan Kebangsaan (NEKMAT) icon
 • myGovernment icon