Jadual / Keputusan Tender Jadual / Keputusan Tender

Cadangan Kerja-Kerja Tanah Bagi Pembinaan Kompleks IADA di Atas Tanah N.T9750 di Kota Belud, Sabah
Projek Pembangunan Sistem Pengairan Tersier di Bawah Program Pemacu Pertanian (PPP) EPP10 di Kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) bagi Blok Pengairan ARBD 7b dan ARBD 7c,d,e, Wilayah I, MADA, Kedah/Perlis
Projek Pembangunan Sistem Pengairan Tersier di Bawah Program Pemacu Pertanian (PPP) EPP10 di Kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) Bagi Blok Pengairan SCRBD 5a, Wilayah IV, Mada, Kedah/ Perlis
Cadangan Membina dan Menyiapkan 9 Unit Kandang Ternakan Lembu Tenusu Serta Kerja-Kerja Berkaitan di Pusat Ternakan Haiwan Pondok Tanjung, Perak Darul Ridzuan
* Kandungan hanya didapati dalam Bahasa Malaysia sahaja
 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Bioeconomy Corporation icon
 • Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS) icon
 • Persatuan Nelayan Kebangsaan (NEKMAT) icon
 • myGovernment icon