Jadual / Keputusan Tender Jadual / Keputusan Tender

Tender Projek Pembangunan Sistem Pengairan Tersier di Bawah Projek Pemacu Pertanian : Memperkukuh dan Menambahbaik Penanaman Padi di Kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) Bagi Blok Pengairan ACLBD 7, Wilayah II, MADA, Kedah/ Perlis
Jadual Tender Projek Pembangunan Sistem Pengairan Tersier Di Bawah Projek Pemacu Pertanian : Memperkukuh Dan Menambahbaik Penanaman Padi Di Kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) Bagi Blok Pengairan ACLBD 8, Wilayah II, MADA, Kedah/ Perlis.
* Kandungan hanya didapati dalam Bahasa Malaysia sahaja
 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Bioeconomy Corporation icon
 • Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS) icon
 • Persatuan Nelayan Kebangsaan (NEKMAT) icon
 • myGovernment icon