Kenyataan Tender Kenyataan Tender

[Kenyataan Tender] Perkhidmatan Perunding untuk Kajian Pengurusan Sumber Air Pertanian di IADA Pulau Pinang, Pulau Pinang.
Tarikh Buka : 26 Oktober 2021
Tarikh Tutup : 17 November 2021
[Kenyataan Tender] Perkhidmatan Perunding untuk Kajian Pengurusan Sumber Air Pertanian di KADA dan IADA Kemasin Semarak, Kelantan
Tarikh Buka : 26 Oktober 2021
Tarikh Tutup : 17 November 2021
[Kenyataan Tender] Cadangan Kerja-Kerja Tanah Bagi Pembinaan Kompleks IADA di Atas Tanah N.T9750 di Kota Belud, Sabah
Tarikh Buka : 20 September 2021
Tarikh Tutup : 26 Oktober 2021
[Kenyataan Tender] Projek Pembangunan Sistem Pengairan Tersier Di Bawah Program Pemacu Pertanian (PPP) EPP10 Di Kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) Bagi Blok Pengairan ARBD 7b Dan ARBD 7c,d,e, Wilayah I, MADA, Kedah atau Perlis.
Tarikh Buka : 27 Julai 2021
Tarikh Tutup : 05 Oktober 2021
[Kenyataan Tender] Projek Pembangunan Sistem Pengairan Tersier Di Bawah Program Pemacu Pertanian (PPP) EPP10 Di Kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) Bagi Blok Pengairan SCRBD 5a, Wilayah IV, MADA, Kedah Atau Perlis.
Tarikh Buka : 27 Julai 2021
Tarikh Tutup : 22 September 2021
[Kenyataan Tender] Menaiktaraf Bangunan dan Kemudahan Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Pusat Perkhidmatan Industri Tenusu (PPIT) Kluang, Johor.
Tarikh Buka : 04 Mei 2021
Tarikh Tutup : 18 Mei 2021
[Kenyataan Tender] Cadangan Membina dan Menyiapkan 9 Unit Kandang Ternakan Lembu Tenusu Serta Kerja-Kerja Berkaitan di Pusat Ternakan Haiwan Pondok Tanjung, Perak
Tarikh Buka : 16 April 2021
Tarikh Tutup : 25 Mei 2021
* Kandungan hanya didapati dalam Bahasa Malaysia sahaja
 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Bioeconomy Corporation icon
 • Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS) icon
 • Persatuan Nelayan Kebangsaan (NEKMAT) icon
 • myGovernment icon