Kajian Kepuasan Khidmat Pelanggan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI) 2021 Kajian Kepuasan Khidmat Pelanggan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI) 2021

Bagi mengukur tahap perkhidmatan MAFI kepada pelanggan, kami pohon tuan/puan meluangkan masa selama 135 saat untuk melengkapkan kajian ini.


TEMPOH KAJIAN: 1 September 2021 hingga 31 Disember 2021
PAUTAN KAJIAN
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEBOdfPjCoBcI_U86bJ2K0g1aO-4v9lgTM4AQa8Ta7qD7JZA/viewform

MAKLUMAT PERHUBUNGAN: 03-8870 1378 atau 03-8870 1377

E-MEL : pro@mafi.gov.my

 

Diterbitkan oleh :
Unit Komunikasi Korporat
Kementerian Pertanian dan Industri Makanan,
Putrajaya

 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Bioeconomy Corporation icon
 • Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS) icon
 • Persatuan Nelayan Kebangsaan (NEKMAT) icon
 • myGovernment icon