Import Komoditi Import Komoditi


 1. Apakah keluaran pertanian yang perlu mendapat kelulusan kuota import (Approved Permit – AP) dan bagaimanakah cara memohon kuota import tersebut?

  Pada ketika ini terdapat lima (5) keluaran pertanian yang perlu mendapat kelulusan kuota import seperti berikut:

  1. kubis bulat;
  2. kelapa tua biji;
  3. susu cair;
  4. keratan ayam; dan
  5. beras.

  Permohonan kuota import bagi kubis bulat dan kelapa tua biji boleh dikemukakan kepada Jabatan Pertanian Malaysia (DOA). SOP berkaitan boleh diperolehi daripada laman sesawang DOA di http://www.doa.gov.my

  Permohonan kuota import bagi susu cair dan keratan ayam boleh dikemukakan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterinar (DVS). SOP bagi pengimportan susu cair dan keratan ayam masing-masing boleh didapati di laman sesawang DVS di http://www.dvs.gov.my

  Bagi beras, pada masa ini permohonan kuota import hanya dibuka kepada pihak BERNAS sahaja sebagai pengimport tunggal berdasarkan perjanjian konsesi yang ditandatangani bersama Kerajaan.


 2. Bagaimanakah jumlah kuota import ditentukan?

  Jumlah kuota import diluluskan berdasarkan jumlah keperluan negara dengan mengambil kira jumlah pengeluaran tempatan dan jumlah keluaran pertanian yang ditambah nilai untuk eksport.


 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Bioeconomy Corporation icon
 • Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS) icon
 • Persatuan Nelayan Kebangsaan (NEKMAT) icon
 • myGovernment icon