IADA Pulau Pinang IADA Pulau Pinang

Pengenalan

 

Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu (IADA) Pulau Pinang telah ditubuhkan pada tahun 1984, bertujuan untuk membangunkan kawasan pertanian secara "in-situ" seluas 13,000hektar di Pulau Pinang. Ia membangunankan infrastruktur, pengembangan pertanian dan latihan kepada pesawah di kawasan jelapang padi di Pulau Pinang.

 

Matlamat IADA Pulau Pinang:

 • Meningkatkan produktiviti dan memaksimumkan pendapatan golongan sasar supaya perbezaan pendapatan dengan sektor - sektor lain dapat dikurangkan
 • Memodenkan sektor pertanian supaya sistem pengeluarannya cekap, menjimatkan tenaga manusia dan mampu bersaing di pasaran dalam dan luar negeri
 • Membangunkan golongan sasar supaya menjadi masyarakat yang berdisplin, berdikari, prograsif dan bersemangat keusahawanan

Objektif

Objektif utama projek-projek yang dicadangkan di bawah RMKe 9 adalah untuk meningkatkan pengeluaran hasil padi di seluruh kawasan jelapang padi seluas 10,138 hektar dari purata 4.7 tan m/ha kepada 6.5 tan m/ha menjelang tahun 2010.

Daerah Keluasan (ha)
Seberang Perai Utara 6,104
Seberang Perai  Tengah 1,312
Seberang Perai Selatan 1,365
Barat Daya 237
Jumlah 10,138
 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Bioeconomy Corporation icon
 • Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS) icon
 • Persatuan Nelayan Kebangsaan (NEKMAT) icon
 • myGovernment icon