Pembiayaan Pembiayaan

Bahagian Pembangunan Perniagaan Pelaburan (BDI), MAFI

 

 

 

 

Nama Program

Insentif Cukai Bagi Projek Pengeluaran Bahan Makanan

* Diluluskan Di Bawah Perintah Cukai Pendapatan (Pengecualian) (No. 6) 2020

Skop Fasilitasi Pengecualian Cukai & Subsidi
Telefon 03-8000 8000 / 03-8870 1835
Emel pro@mafi.gov.my
Laman Web https://www.mafi.gov.my/agropreneur-muda
 
     

 

 

 

Nama Program Skim Perlindungan Takaful Agro-Makanan
Skop Fasilitasi Pembiayaan & Kewangan dan Pengecualian Cukai & Subsidi
Telefon 03-8000 8000 / 03-8870 1835
Emel pro@mafi.gov.my
Laman Web https://www.mafi.gov.my/agropreneur-muda
 
     

 

Bahagian Industri Tanaman, Ternakan dan Perikanan (ITTP), MAFI

 

 

 

 

Nama Program

Pemodenan Vesel dan Program Mekanisasi Tangkapan Vesel Zon A dan Zon B (Perikanan)

Skop Fasilitasi

Pembiayaan & Kewangan

* Pembiayaan Agrobank pada kadar 3.0% (effective rate) kepada nelayan Zon A dan B (tempoh pembiayaan: < 10 tahun)

Telefon 03-8000 8000
Emel pro@mafi.gov.my
Laman Web https://www.mafi.gov.my/agropreneur-muda
 
     
Bahagian Industri Makanan dan Asas Tani (IMAT), MAFI

 

 

 

 

Nama Program

Program Geran Agropelancongan

Skop Fasilitasi
 • Pembiayaan & Kewangan
 • Latihan
Telefon 03-8870 1799
Emel pro@mafi.gov.my
Laman Web https://www.mafi.gov.my/agropreneur-muda
 
     

 

 

 

Nama Program Program Rezeki Tani
Skop Fasilitasi
 • Pembiayaan & Kewangan
 • Latihan
Telefon 03-8870 3192
Emel pro@mafi.gov.my
Laman Web https://www.mafi.gov.my/agropreneur-muda
 
     

 

 

 

Nama Program Program Agropreneur Muda
Skop Fasilitasi
 • Pembiayaan & Kewangan
 • Latihan
Telefon 03-8870 1239
Emel pro@mafi.gov.my
Laman Web https://www.mafi.gov.my/agropreneur-muda
 

 

 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Bioeconomy Corporation icon
 • Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS) icon
 • Persatuan Nelayan Kebangsaan (NEKMAT) icon
 • myGovernment icon