1. Bagaimana MAFI dapat membantu mengatasi manipulasi harga makanan asas oleh orang tengah?

  MAFI melalui agensinya menyediakan saluran pasaran berkonsepkan dari ladang terus ke pengguna seperti pasar tani, MyFarm Outlet (MFO) dan MyBest Buy di seluruh negara. Saluran ini menawarkan bekalan hasil pertanian pada harga yang berpatutan iaitu 5-20 peratus lebih rendah bagi komoditi terpilih berbanding harga pasaran.

  Sehingga Mei 2018, sebanyak 204 outlet MFO telah beroperasi manakala pasar tani telah diadakan di 379 lokasi seluruh negara. Saluran pasaran ini akan diperluaskan khususnya di kawasan luar bandar.


 2. Apakah program yang disediakan oleh MAFI bagi membantu pemasaran dan pengedaran produk agromakanan di seluruh negara?

  Dalam usaha pemasaran produk agromakanan di seluruh negara, MAFI melalui agensi melaksanakan pelbagai program seperti Program Ladang Kontrak, Program Pengukuhan Bekalan Ladang Kontrak ke Pasaran (KUKUH), Program Pembinaan Pusat Pengumpulan Ladang, Program Usahawan Motosikal Roda Tiga, Program Pasar Tani, Program Pasar Nelayan, Program Pusat Pengumpulan & Pengedaran Ikan (CCDC), Program Qfish dan Program FishPro.


 3. Apakah peluang yang disediakan oleh MAFI kepada para usahawan terutamanya bagi mempromosikan produk-produk usahawan berasaskan pertanian?

  Pihak MAFI sentiasa menyediakan peluang kepada para usahawan untuk mempromosikan produk mereka. Antara lain, tawaran ini akan diberikan kepada usahawan yang berdaftar di bawah Jabatan/Agensi MAFI untuk turut sama menyertai program promosi yang dianjurkan atau disertai oleh MAFI di peringkat dalam dan luar negara pada setiap tahun. Produk usahawan hendaklah memenuhi kriteria ready to export serta mendapat pengiktirafan/ pensijian seperti HACCP, Halal, GMP dan lain-lain bergantung kepada keperluan program dan syarat daripada kemasukan negara pengimport.


 4. Bagaimana MAFI dapat membantu pemain industri tempatan memperkenalkan produk agromakanan ke pasaran luar negara?

  Bagi memperkasakan peluang dan penerokaan pasaran baru di luar negara, MAFI telah mewujudkan kerjasama strategik melalui Pejabat Perwakilan Pertanian (PPP) di luar negara bersama para pengimport dan pemain industri. Siri perbincangan dan business matching di antara pengimport dan pengeksport turut di atur oleh MAFI untuk meneroka pasaran baru di dalam mahupun di luar negara. PPP luar negara berada di tujuh (7) lokasi iaitu Bangkok, Dubai, Washington, Tokyo, The Hague, Sydney dan Beijing.


 5. Bagaimana mendapatkan khidmat nasihat/info terkini mengenai perkhidmatan/program yang ditawarkan oleh MAFI?

  Pusat Pembangunan Perniagaan Pertanian dan Makanan (Agri-BDC) ialah pusat sumber dan maklumat setempat yang diwujudkan oleh MAFI bagi menyokong dan membangunkan perniagaan dalam bidang agromakanan. Pusat Agri-BDC terletak di aras lobi MAFI, Blok 4G1.

  Pusat ini juga dapat memudahkan orang awam (penyelidik/ jabatan/ agensi dan individu) dan pihak swasta (usahawan dan syarikat) untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan perkhidmatan yang disediakan serta membantu orang awam dan pihak swasta memahami dengan lebih dekat peranan MAFI.


 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Bioeconomy Corporation icon
 • Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS) icon
 • Persatuan Nelayan Kebangsaan (NEKMAT) icon
 • myGovernment icon