Dokumen yang boleh di muat turun (Warga MAFI sahaja)

 1.  Manual Kualiti
 2.  Pengurusan Risiko
 3.  Prosedur Kualiti Pengurusan
 4.  Prosedur Kualiti Sokongan
 5.  Prosedur Kualiti Utama

MS ISO 9001:2015 MS ISO 9001:2015

Dokumen yang boleh di muat turun (Warga MAFI sahaja)

 1.  Manual Kualiti
 2.  Pengurusan Risiko
 3.  Prosedur Kualiti Pengurusan
 4.  Prosedur Kualiti Sokongan
 5.  Prosedur Kualiti Utama
 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS) icon
 • Persatuan Nelayan Kebangsaan (NEKMAT) icon
 • myGovernment icon