1. Apakah latihan/kursus yang disediakan oleh Jabatan untuk penternak baru dan yang sedang menceburi bidang ternakan lembu tenusu?

  Jabatan menganjurkan kursus/latihan berkaitan asas-asas penternakan, pengurusan ekonomi ternakan, pembiakan ternakan dan lain-lain yang dijalankan bagi memastikan ilmu pengetahuan dan kecekapan penternak dapat ditingkatkan. Pengusaha yang berminat boleh memohon melalui Pusat Perkhidmatan Industri Tenusu yang terdekat bagi menyertai kursus yang dianjurkan.


 2. Dimanakah saya boleh mendapatkan maklumat kursus teknikal yang diperlukan?

  Anda boleh merujuk kepada Jabatan / Agensi dibawah MAFI yang terlibat seperti Jabatan Pertanian (DOA), Jabatan Perikanan (DOF), Jabatan Perkhidmatan Veterinar (DVS), Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP), Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA), Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI), Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM), dan Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia (LPNM).

  Ada juga kursus / latihan dilaksanakan oleh NGO / Jabatan kerajaan dibawah kementerian lain bersama Jabatan / Agensi Teknikal MAFI. Sijil kursus ini juga kami terima.


 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Bioeconomy Corporation icon
 • Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS) icon
 • Persatuan Nelayan Kebangsaan (NEKMAT) icon
 • myGovernment icon