Quotation Quotation

Perkhidmatan Membekal, Memasang dan Menguji Terima Conference System di Bilik Mesyuarat Bahagian Pembangunan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan
Start Date : 20 September 2022
End Date : 29 September 2022
[Kenyataan Sebut Harga] Perkhidmatan Sewaan 50 Unit Pencetak Bagi Pejabat Kawal Selia Padi dan Beras dan Bahagian Pemodenan Pertanian, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI) Bagi Tempoh 3 Tahun
Start Date : 23 August 2022
End Date : 02 September 2022
[Kenyataan Sebut Harga] Kerja-Kerja Penyelenggaraan Rumah Pam MO1, MO2 dan MO3 Bahagian Sri Aman, Sarawak
Start Date : 02 August 2022
End Date : 15 August 2022
[Kenyataan Sebut Harga] Kerja-Kerja Penyelenggaraan Rumah Pam MO1, MO2, dan MO3, Bahagian Sri Aman, Sarawak
Start Date : 15 July 2022
End Date : 21 July 2022
[Kenyataan Sebut Harga] Perkhidmatan Pembungkusan dan Penghantaran Barang-Barang Persendirian Kaunselor Pertanian dari Kediaman di Malaysia untuk Penempatan di Pejabat Perwakilan Pertanian Rom, Itali (Door to Door)
Start Date : 21 June 2022
End Date : 28 June 2022
Kenyataan Sebut Harga Bagi Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji Guna Perkakasan Server Maya Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI)
Start Date : 15 June 2022
End Date : 22 June 2022
[Kenyataan Sebut Harga] Kerja-kerja Pengubahsuaian Kaunter, Bilik Senjata Serta Kerja-Kerja Berkaitan di Bahagian Pembangunan Industri Padi, Menara 4G1, Wisma Tani, Putrajaya.
Start Date : 25 May 2022
End Date : 03 June 2022
[Kenyataan Sebut Harga] Iklan Penyewaan dan Perkhidmatan Kafeteria di Aras G, Blok 4G2, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI)
Start Date : 19 May 2022
End Date : 10 June 2022
Perolehan Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji Guna Pekakasan dan Perisian Web Application Firewall (WAF) di Kementerian Pertanian dan Industri Makanan
Start Date : 21 April 2022
End Date : 28 April 2022
[Kenyataan Sebut Harga] Perkhidmatan Pembungkusan dan Penghantaran Barang-Barang Persendirian Kaunselor Pertanian dari Kediaman di Malaysia untuk Penempatan di Pejabat Perwakilan Pertanian Rom, Itali (Door to Door)
Start Date : 06 April 2022
End Date : 13 April 2022
[Kenyataan Sebut Harga] Perolehan Perisian ICT Secara Langganan untuk Kegunaan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI) Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun
Start Date : 10 February 2022
End Date : 24 February 2022
* Content is only available in Bahasa Malaysia
 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Bioeconomy Corporation icon
 • Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS) icon
 • Persatuan Nelayan Kebangsaan (NEKMAT) icon
 • myGovernment icon