1. Bagaimana caranya untuk saya mengeksport durian ke China?

  Mulai Jun 2019, Malaysia telah dibenarkan untuk mengeksport durian sejuk beku dalam bentuk biji ke China. Sebelum ini, hanya durian dalam bentuk pulp dan paste yang boleh dieksport ke China. Secara ringkasnya, ladang yang membekalkan durian dan fasiliti pemprosesan durian perlu berdaftar dengan Jabatan Pertanian (DOA). Ladang tersebut juga perlu mempunyai sijil MyGAP. Senarai nama ladang dan fasiliti pemprosesan yang diluluskan oleh DOA ini seterusnya akan dikemukakan untuk kelulusan oleh The General Administration of Custom People's Republic of China (GACC). Butiran lanjut mengenai syarat-syarat pengeksportan durian dalam bentuk pulp dan paste boleh diperolehi daripada laman sesawang berikut : http://www.doa.gov.my.


 2. Bagaimana saya ingin mengeksport produk sarang burung walit ke China?

  Mulai Ogos 2019, Malaysia telah dibenarkan untuk mengeksport sarang burung walit mentah belum bersih (raw-unclean edible bird nest) ke China. Sebelum ini, hanya sarang burung walit mentah bersih (raw-cleaned edible bird nest) yang boleh dieksport ke China. Secara ringkasnya, semua rumah burung dan fasiliti pemprosesan sarang burung walit mentah bersih hendaklah berdaftar dengan Jabatan Perkhidmatan Veterinar (JPV). Senarai rumah burung dan fasiliti pemprosesan ini seterusnya akan dikemukakan untuk kelulusan oleh The General Administration of Customs People’s Republic of China (GACC). Butiran lanjut mengenai syarat-syarat pengeksportan sarang burung walit mentah bersih dan belum bersih boleh dirujuk melalui laman sesawang berikut : http://www.dvs.gov.my.


 3. Adakah MAFI mengenakan sebarang kuota atau mengeluarkan sebarang Approved Permit (AP) untuk tujuan pengeksportan produk sarang burung walit?

  MAFI tidak mengenakan kuota atau mengeluarkan AP untuk tujuan pengeksportan produk sarang burung walit ke mana-mana destinasi negara asing, sebagai contohnya ke negara China. Mana-mana syarikat yang berpotensi bebas untuk mengeksport produk sarang burung walit ke negara pengimport, tertakluk bahawa mereka memenuhi keperluan protokol pengeksportan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa Malaysia dan negara pengimport, dan mendapat kelulusan untuk mengeksport oleh pihak berkuasa negara pengimport.


 4. Mengapakah sesuatu permohonan untuk mengeksport produk segar ke sesebuah negara pengimport mengambil masa terlalu lama untuk diluluskan?

  Tempoh masa untuk merundingkan laluan akses pasaran eksport bahan pertanian terutamanya produk segar terbahagi kepada dua (2) jenis kategori negara iaitu:

  1. Tempoh masa yang singkat – Negara-negara yang mengenakan syarat pengimportan yang kurang ketat (sanitary and phytosanitary – SPS) dan hanya memerlukan Sijil Fitosanitasi sahaja. Contoh negara adalah seperti Hong Kong, Singapura, Eropah, Timur Tengah, Kanada, Brunei dan Taiwan.
  2. Tempoh masa tidak terhad – Negara-negara yang mengenakan syarat pengimportan yang ketat (sanitary and phytosanitary – SPS) dan memerlukan rundingan dua (2) hala, penyediaan dokumen teknikal, penyediaan analisis risiko perosak serta pematuhan kepada protokol pengimportan. Contoh negara adalah seperti Amerika Syarikat, China, Australia, Korea, New Zealand dan Jepun.

 5. Apakah jenis bantuan atau insentif yang disediakan oleh MAFI untuk menggalakkan pengeksportan produk pertanian dan industri asas tani?

  Salah satu inisiatif MAFI untuk membantu menggalakkan pengeksportan produk pertanian dan industri asas tani adalah melalui penyediaan peluang kepada usahawan untuk menyertai aktiviti promosi di dalam dan luar negara. Aktiviti promosi ini merangkumi penyertaan dalam pameran perdagangan antarabangsa mahu pun penganjuran in-store promotion. MAFI akan membiayai sebahagian kos penyertaan seperti yuran pendaftaran, penyewaan tapak pameran dan kos logistik. Sila hubungi Bahagian Pemasaran dan Eksport untuk pertanyaan lanjut mengenai peluang yang ditawarkan.


 6. Apakah produk pertanian yang ingin dieksport ke luar negara memerlukan permit eksport?

  Semua produk pertanian yang ingin dieksport ke luar negara memerlukan permit eksport, di samping beberapa dokumen tambahan yang tertakluk kepada keperluan negara pengimport. Pendaftaran dan permohonan permit boleh dikemukakan kepada MAQIS melalui laman sesawang: http://epermit.dagangnet.com/epermit.jsp.


 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Bioeconomy Corporation icon
 • Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS) icon
 • Persatuan Nelayan Kebangsaan (NEKMAT) icon
 • myGovernment icon