Web Policy Web Policy

www.mafi.gov.my adalah hak milik dan dikelolakan oleh Kementerian Pertanian dan Industri Makanan Malaysia (MAFI)

 
 • Semua bahan yang terkandung di dalam portal ini, termasuk ke semua rekabentuk, penulisan, gambar-gambar dan juga perisian komputer ataupun mana-mana isi kandung yang tertera di portal ini adalah dilindungi oleh hakcipta, cap dagang atau apa-apa hak milik yang dimiliki oleh MAFI, kecuali yang telah dinyatakan.

 • Tiada bahagian di dalam portal ini yang boleh dibuat salinan, disimpan atau digunakan di dalam mana-mana portal lain atau digunakan di dalam mana-mana jenis sistem elektronik pemuat turun data umum atau peribadi atau apa jua perkhidmatan tanpa mendapat kebenaran bertulis dari MAFI.

 • Isi kandungan portal ini disediakan bertujuan untuk membekalkan pengguna portal ini dengan maklumat am dan bukan sebagai pengganti bagi nasihat undang-undang dan pelaburan.

 • Isi kandungan portal ini adalah dianggap sebagai tepat dan dikemaskini pada dan ketika tarikh yang tertera di muka hadapan portal ini.

 • Selain itu, pemerhatian yang teliti telah dibuat dalam menyediakan maklumat di portal ini dan MAFI tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa ketidaktepatan dan ketidaksempurnaan maklumat di portal ini.

 • Versi terakhir apa-apa dokumen di dalam portal ini adalah seperti salinan asal dokumentasi yang telah difailkan di MAFI.

 • Tiada bahagian di dalam portal ini yang dibenarkan untuk dipautkan oleh mana-mana portal tanpa mendapat kebenaran bertulis dari MAFI.

 • Mana-mana portal yang dipautkan ke portal ini bukanlah di bawah penjagaan MAFI.

 • MAFI tidak bertanggungjawab atas isi kandungan mana-mana portal yang dipautkan, atau apa-apa perubahan kepada portal tersebut.

 • Permohonan untuk mendapat kebenaran pautan ke portal ini perlu dibuat secara bertulis: 
 
E-mel: webmaster[at]maFI[dot]gov[dot]my
 
Faks:+ 603 8888 6906
 

Alamat Surat Menyurat:

Kementerian Pertanian dan Industri Makanan
Blok 4G1 Wisma Tani, No.28 Persiaran Perdana,
Putrajaya, MALAYSIA
 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Bioeconomy Corporation icon
 • Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS) icon
 • Persatuan Nelayan Kebangsaan (NEKMAT) icon
 • myGovernment icon