Administration Division Administration Division

Objektif

 • Memberi khidmat sokongan pengurusan pentadbiran kepada Bahagian/Jabatan/Agensi ke arah mencapai objektif Kementerian.

 

Fungsi

 • Menguruskan pelantikan Ahli Lembaga Pengarah Badan Berkanun MAFI
 • Menguruskan permohonan urusan rasmi ke luar negara
 • Menguruskan kewangan Bahagian
 • Menguruskan perolehan bekalan/ perkhidmatan Kementerian
 • Menguruskan rekod Kementerian di Bilik Fail dan pelaksanaan Sistem DDMS
 • Menguruskan pelupusan rekod
 • Melaksanakan kerja-kerja keurus setiaan bagi Mesyuarat peringkat Bahagian dan Kementerian
 • Menguruskan sewa ruang Premis Kementerian
 • Menguruskan aset alih Bahagian
 • Menguruskan penyelenggaraan Bangunan
 • Menguruskan kenderaan Kementerian dan Jabatan
 • Menguruskan keselamatan Bangunan
 • Menyelaras dan melaksanakan semua program kualiti dan inovasi di Kementerian
 • Menyelaras Mesyuarat Semakan Semula Pencapaian Piagam Pelanggan Bahagian/Jabatan/Agensi di bawah Kementerian
 • Menyelaras Program MS ISO 9001 : 2008 Kementerian
 • Menyelaras Pelaksanaan Majlis Rasmi atau Program Kementerian seperti Perhimpunan Bulanan, Majlis Amanat YB Menteri, Majlis Berbuka Puasa, Majlis Sambutan Hari Raya Aidilfitri, MAHA, HPPNK, KIK dan sebagainya.
 • Menguruskan pendokumentasian bahan perpustakaan seperti Pengkelasan, pengkatalogan dan input entri bahan ke dalam Sistem Perpustakaan Bersepadu (VIRTUA)
 • Menguruskan Perkhidmatan Perpustakaan seperti Keahlian, Perkhidmatan Pinjaman, Perkhidmatan Rujukan dan Perujukan, Pengguna, Keratan Akhbar
 • Melaksanakan Pogram/Aktiviti Galakan Membaca@Perkongsian Ilmu
 • Menyelaras Amalan Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) Kementerian
 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS) icon
 • Persatuan Nelayan Kebangsaan (NEKMAT) icon
 • myGovernment icon