Agricultural Irrigation and Drainage Division Agricultural Irrigation and Drainage Division

Objektif

 • Menerajui kepakaran teknikal di dalam infrastruktur bagi sektor pertanian dan industri asas tani serta produktiviti pengeluaran makanan negara.

 

Fungsi

 • Menyediakan dasar kriteria dan piawai bagi pelaksanaan infrastrktur pertanian
 • Merancang, melaksanakan dan menilai program-program pembangunan infrastruktur pertanian dan saliran pertanian
 • Memberi khidmat teknikal kepada jabatan/egendi di bawah kementerian
 • Menyediakan dan membangunkan sistem iventori serta pangkalan data pengairan dan saliran pertanian.

 

Piagam Pelanggan

 1. Menjamin permohonan perkhidmatan kepakaran teknikal berkaitan pembagunan infrastruktur yang diterima akan diambil tindakan susulan dalam tempoh satu bulan.
 2. Menjamin setiap tuntutan bayaran bagi projek-projek yang dikemukakan dengan lengkap akan diproses dalam tempoh dua minggu.
 3. Menjamin setiap permohonan perkhidmatan perunding yang dikemukakan dengan lengkap dan teratur akan diproses dalam tempoh satu bulan.
 4. Menjmin bahawa setiap surat aduan berkaitan insfrastruktur pengairan dan saliran pertanian yang diterima akan respon dalam tempoh tujuh hari.
 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Bioeconomy Corporation icon
 • Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS) icon
 • Persatuan Nelayan Kebangsaan (NEKMAT) icon
 • myGovernment icon