Agricultural Capacity Building and Training Division Agricultural Capacity Building and Training Division

Objektif

 • Melahirkan usahawan tani yang berdaya saing, moden dan kreatif.
 • Melahirkan tenaga kerja mahir sektor pertanian meliputi semua peringkat pekerjaan iaitu pekerja mahir, penyelia dan pengurusan.

 

Fungsi

 • Menyedia pakej latihan, kemudahan pembelajaran dan tenaga pengajar mahir dan berpengalaman berasaskan NOSS bidang pertanian.
 • Menyedia dan menyemak kesesuaian Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (NOSS) dari semasa ke semasa.
 • Menyelaras semua pusat latihan kemahiran pertanian di bawah MAFI.
 • Bertindak dan berperanan sebagai badan berkuasa yang dirujuk dalam program latihan kemahiran pertanian.
 • Merancang Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN) dengan pihak industri.
 • Menilai keberkesanan dan menambahbaik program latihan kemahiran pertanian.
 • Penyelarasan dan pelaksanaan latihan kemahiran teknikal Pertanian kepada tenaga pengajar dan pegawai Pengembangan (upskilling).

 

Piagam Pelanggan

 1. Mengeluarkan surat tawaran permohonan kemasukan baru dan naik tahap pelatih Program Latihan Kemahiran Pertanian Kebangsaan (PLKPK) dalam tempoh 14 hari bekerja selepas tarikh tutup permohonan.
 2. Memproses rayuan permohonan kemasukan baru dan naik tahap pelatih Program Latihan Kemahiran Pertanian Kebangsaan (PLKPK) dalam tempoh 14 hari bekerja daripada tarikh semakan keputusan kemasukan.
 3. Memberi maklumbalas permohonan bekas pelatih untuk program Usahawan Bimbingan Tani (UBT) dalam tempoh 14 hari bekerja daripada tarikh terima permohonan.
 4. Memberi maklumbalas mengenai aduan dan pertanyaan orang ramai yang diterima melalui emel rasmi BLKP dalam tempoh 5 hari bekerja.

 

Carta Bahagian

 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Bioeconomy Corporation icon
 • Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS) icon
 • Persatuan Nelayan Kebangsaan (NEKMAT) icon
 • myGovernment icon