Paddy Industry Development Division Paddy Industry Development Division

Objektif

 • Memastikan pengeluaran beras dalam negara sekurang-kurangnya 75% tahap sara diri (SSL).
 • Memastikan bekalan beras kepada pengguna mencukupi, bermutu dan mudah diperoleh pada harga yang stabil dan berpatutan pada setiap masa.
 • Memastikan petani mendapat pulangan yang setimpal dan munasabah di atas usaha mereka.
 • Menggalakkan kemajuan industri padi dan beras serta industri berasaskan padi dan beras.

 

Piagam Pelanggan

Komitmen kami adalah untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan untuk :-

 1. Perancangan dan penggubalan dasar dan program;
 2. Pelaksanaan dan penyelarasan dasar dan program melalui Jabatan dan Agensi;
 3. Pengesanan dan penilaian dan program; dan
 4. Transfomasi Pertanian.

Kami akan memastikan perkhidmatan berikut dilaksanakan dengan berkesan dan dalam masa yang ditetapkan :-

 1. Pengeluaran Lesen Permit;
 2. Penyediaan kemudahan kewangan, input dan infrastruktur serta pemasaran;
 3. Pemberian khidmat pengembangan dan latihan;
 4. Penyelidikan dan pembangunan teknologi; dan
 5. Penyediaan maklumat Pertanian.

 

Carta Bahagian

 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Bioeconomy Corporation icon
 • Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS) icon
 • Persatuan Nelayan Kebangsaan (NEKMAT) icon
 • myGovernment icon