Secretary General Message Secretary General Message

Bahagian Pembangunan Perniagaan Pelaburan (BDI), MAFI

 

 

 

 

Nama Program

Insentif Cukai Bagi Projek Pengeluaran Bahan Makanan

* Diluluskan Di Bawah Perintah Cukai Pendapatan (Pengecualian) (No. 6) 2020

Skop Fasilitasi Pengecualian Cukai & Subsidi
Telefon 03-8000 8000 / 03-8870 1835
Emel pro@mafi.gov.my
Laman Web https://www.mafi.gov.my/agropreneur-muda
 
     

 

 

 

Nama Program Skim Perlindungan Takaful Agro-Makanan
Skop Fasilitasi Pembiayaan & Kewangan dan Pengecualian Cukai & Subsidi
Telefon 03-8000 8000 / 03-8870 1835
Emel pro@mafi.gov.my
Laman Web https://www.mafi.gov.my/agropreneur-muda
 
Bahagian Industri Tanaman, Ternakan dan Perikanan (ITTP), MAFI

 

 

 

 

Nama Program

Pemodenan Vesel dan Program Mekanisasi Tangkapan Vesel Zon A dan Zon B (Perikanan)

Skop Fasilitasi

Pembiayaan & Kewangan

* Pembiayaan Agrobank pada kadar 3.0% (effective rate) kepada nelayan Zon A dan B (tempoh pembiayaan: < 10 tahun)

Telefon 03-8000 8000
Emel pro@mafi.gov.my
Laman Web https://www.mafi.gov.my/agropreneur-muda
 
Bahagian Industri Makanan dan Asas Tani (IMAT), MAFI

 

 

 

 

Nama Program

Program Geran Agropelancongan

Skop Fasilitasi
 • Pembiayaan & Kewangan
 • Latihan
Telefon 03-8870 1799
Emel pro@mafi.gov.my
Laman Web https://www.mafi.gov.my/agropreneur-muda
 
     

 

 

 

Nama Program Program Rezeki Tani
Skop Fasilitasi
 • Pembiayaan & Kewangan
 • Latihan
Telefon 03-8870 3192
Emel pro@mafi.gov.my
Laman Web https://www.mafi.gov.my/agropreneur-muda
 
     

 

 

 

Nama Program Program Agropreneur Muda
Skop Fasilitasi
 • Pembiayaan & Kewangan
 • Latihan
Telefon 03-8870 1239
Emel pro@mafi.gov.my
Laman Web https://www.mafi.gov.my/agropreneur-muda
 
     

 

 

 

Nama Program Agro-Youth Enterpreneur Scheme (AGRO-YES)
Skop Fasilitasi
 • Pembiayaan & Kewangan
 • Latihan
Telefon 03-8870 1234
Emel pro@mafi.gov.my
Laman Web https://www.mafi.gov.my/agropreneur-muda
 
Bahagian Pembangunan Industri Padi (IPB), MAFI
Maklumat sedang dikemaskini.
Agensi : Agrobank (Bank Pertanian) Malaysia
Maklumat sedang dikemaskini.
Jabatan Pertanian (DOA)
Maklumat sedang dikemaskini.
Jabatan Perikanan (DOF)
Maklumat sedang dikemaskini.
Jabatan Perkhidmatan Veterinar (DVS)
Maklumat sedang dikemaskini.
Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)
Maklumat sedang dikemaskini.
Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI)
Maklumat sedang dikemaskini.
Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA)
Maklumat sedang dikemaskini.
Lembaga Pertubuhan Nanas Malaysia (LPNM)
Maklumat sedang dikemaskini.
Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM)
Maklumat sedang dikemaskini.
Bioeconomy Corporation
Maklumat sedang dikemaskini.
 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Bioeconomy Corporation icon
 • Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS) icon
 • Persatuan Nelayan Kebangsaan (NEKMAT) icon
 • myGovernment icon