Latihan dan Pembangunan Kapasiti Latihan dan Pembangunan Kapasiti

BIL

LATIHAN / KEMAHIRAN

COMPETENT AUTHORITY (CA)

PAUTAN

1.

Pembangunan Ladang Benih

Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA)

Klik

2.

MADA Rice Training Centre (MRTC)/ Pusat Latihan

Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA)

Klik

3. Pemasaran Produk-Produk Usahawan Bimbingan MADA Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA)

Klik

4. Bio-based Accelerator (BBA) Program Bioeconomy Corporation (BEC)

Klik

5. Program Pembangunan Industri Tenusu Negara (PROJEK RINTIS) Jabatan Perkhidmatan Veterinar (DVS)

Klik

6. Pembangunan Tanaman Buah-Buahan Jangka Pendek Bagi Tanaman Betik Dan Tembikai Jabatan Pertanian (DOA)

Klik

7. Projek Pembangunan Industri Kelapa Jabatan Pertanian (DOA)

Klik

8. Tanaman Kekal Pengeluaran Ruminan (TKPR) - Ladang Satelit Jabatan Perkhidmatan Veterinar (DVS)

Klik

9. Projek Khas Bantuan Ruminan Penternak Kecil (REZEKI TERNAK) Jabatan Perkhidmatan Veterinar (DVS)

Klik

10. Program Geran Agropelancongan Bahagian Industri Makanan dan Asas Tani (IMAT)

Klik

11. Program Agropreneur Muda Bahagian Industri Makanan dan Asas Tani (IMAT)

Klik

12. Program Rezeki Tani Bahagian Industri Makanan dan Asas Tani (IMAT)

Klik

 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Bioeconomy Corporation icon
 • Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS) icon
 • Persatuan Nelayan Kebangsaan (NEKMAT) icon
 • myGovernment icon