Food and Agro-Based Industry Division Food and Agro-Based Industry Division

Objektif

 • Membangun dan mengembankan aktiviti pemprosesan atau nilai tambah produk Agro-makanan.
 • Memperkukuhkan kualiti produk bagi menembusi pasaran dan rangkaian global.
 • Meningkatkan pendapatan usahawan, petani, penternak dan nelayan.
 • Membantu penyediaan khidmat sokongan yang melibatkan latihan, pemasaran, pembiayaan dan penggunaan teknologi.
 • Menaiktaraf dan membaikpulih infrastruktur serta kualiti perkhidmatan pusat-pusat agropelancongan.

Fungsi

Piagam Pelanggan

 • Pengagihan peruntukan AZAM Tani
 • Skim / Program Geran Pemadanan High Impact Product (HIP)
 • Menyelaras dan melaksanakan Program Ekspo / Karnival Pertanian dan Industri Makanan
 • Pemantauan berkala usahawan Industri Makanan

 

Carta Bahagian

 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Bioeconomy Corporation icon
 • Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS) icon
 • Persatuan Nelayan Kebangsaan (NEKMAT) icon
 • myGovernment icon