Quotations Archive Quotations Archive

[Kenyataan Sebut Harga] Sebut Harga Pembekalan Kertas A3 dan A4 (Berwarna) untuk Kementerian Pertanian dan Industri Makanan Bagi Tempoh Dua (2) Tahun
Start Date : 27 August 2021
End Date : 03 September 2021
[Kenyataan Sebut Harga] Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji Guna Perkakasan dan Perisian Disaster Recovery Centre (DRC) Kementerian Pertanian dan Industri Makanan
Start Date : 08 May 2021
End Date : 29 May 2021
Perkhidmatan Pembungkusan dan Penghantaran Barang-Barang Persendirian Setiausaha Pertama Pertanian dari Kediaman di Malaysia untuk Penempatan di Pejabat Perwakilan Pertanian Rom, Itali (Door to Door)
Start Date : 30 April 2021
End Date : 06 May 2021
[Kenyataan Sebut Harga] Perkhidmatan Membekal dan Menghantar Kain Berpotong bagi Pakaian Seragam Kakitangan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan
Start Date : 12 March 2021
End Date : 15 March 2021
[Kenyataan Sebut Harga] Perkhidmatan Sewaan 23 Unit Komputer Secara Sewa Guna Untuk Taman Botani Negara Shah Alam (TBNSA) Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun
Start Date : 08 March 2021
End Date : 15 March 2021
[Kenyataan Sebut Harga] Pembekalan Makanan Haiwan di Taman Botani Negara Shah Alam (TBNSA) Bagi Tempoh Dua Puluh Empat (24) Bulan
Start Date : 08 February 2021
End Date : 15 February 2021
[Keputusan Sebut Harga] Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem Lesen Permit Padi Dan Beras (eLPPB), Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Bagi Tempoh 2 Tahun
Start Date : 12 October 2018
End Date : 22 October 2018
[Keputusan Sebut Harga] Perolehan Lesen Dan Penyelenggaraan Antivirus Eset Di Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani
Start Date : 12 October 2018
End Date : 22 October 2018
[Kenyataan Sebut Harga] Perolehan Pembaharuan Lesen Dan Penyelenggaraan Antivirus Eset Di Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani
Start Date : 15 October 2018
End Date : 22 October 2018
* Content is only available in Bahasa Malaysia
 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Bioeconomy Corporation icon
 • Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS) icon
 • Persatuan Nelayan Kebangsaan (NEKMAT) icon
 • myGovernment icon