Unit Rezeki Tani

Unit Rezeki Tani
Telefon:
Faks:
   
1
Nur Amalina binti Mohd Najib
PSU (IMAT) RT 1
DIREKTORI KAKITANGAN » Bahagian Industri Makanan dan Asas Tani » Unit Rezeki Tani
nuramalina[at]mafi[dot]gov[dot]my
03-88704391
2
Khairunnisak binti Azman
PSU (IMAT) RT 2
DIREKTORI KAKITANGAN » Bahagian Industri Makanan dan Asas Tani » Unit Rezeki Tani
khairunnisak[at]mafi[dot]gov[dot]my
03-88701798
3
Nurul Adwani binti Jamaludin
PSU (IMAT) RT 3
DIREKTORI KAKITANGAN » Bahagian Industri Makanan dan Asas Tani » Unit Rezeki Tani
nuruladwani[at]mafi[dot]gov[dot]my
03-88703192
 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Bioeconomy Corporation icon
 • Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS) icon
 • Persatuan Nelayan Kebangsaan (NEKMAT) icon
 • myGovernment icon