Pejabat Perwakilan Pertanian Rome

Pejabat Perwakilan Pertanian Rome
Agricultural Attache Office of Malaysia Embassy of Malaysia Via Nomentana, 297
00162 Rome, Italy
Telefon: 00 39 (06) 8419296/5764/7026
Faks: 00 39 (06) 8555110
   
1
KOSONG
Kaunselor Pertanian
DIREKTORI KAKITANGAN » Bahagian Antarabangsa » Pejabat Perwakilan Pertanian Rome
-
-
2
Siti Normaznie binti Abdul Muttalib
Setiausaha Kedua
DIREKTORI KAKITANGAN » Bahagian Antarabangsa » Pejabat Perwakilan Pertanian Rome
normaznie[at]mafi[dot]gov[dot]my
-
3
KOSONG
Setiausaha Pejabat
DIREKTORI KAKITANGAN » Bahagian Antarabangsa » Pejabat Perwakilan Pertanian Rome
-
-
 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Bioeconomy Corporation icon
 • Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS) icon
 • Persatuan Nelayan Kebangsaan (NEKMAT) icon
 • myGovernment icon