Unit Gaji

Unit Gaji
Telefon:
Faks:
   
1
Ahmad Faris bin Hashim
Akauntan
DIREKTORI KAKITANGAN » Bahagian Akaun » Unit Gaji
ahmadfaris[at]mafi[dot]gov[dot]my
03-88701884
2
Zuraida binti Jamal
Penolong Akauntan
DIREKTORI KAKITANGAN » Bahagian Akaun » Unit Gaji
zuraida.jamal[at]mafi[dot]gov[dot]my
03-88701915
3
Che Norhanisal binti Che Noddin
Pembantu Akauntan
DIREKTORI KAKITANGAN » Bahagian Akaun » Unit Gaji
chenorhanisal[at]mafi[dot]gov[dot]my
03-88701910
 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Bioeconomy Corporation icon
 • Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS) icon
 • Persatuan Nelayan Kebangsaan (NEKMAT) icon
 • myGovernment icon