Seksyen Pentadbiran dan Penyelarasan (Pentadbiran)

Seksyen Pentadbiran dan Penyelarasan (Pentadbiran)
Telefon:
Faks:
   
1
Rosaiyu binti Idris
KPT N22
DIREKTORI KAKITANGAN » Unit Audit Dalam » Seksyen Pentadbiran dan Penyelarasan (Pentadbiran)
rosaiyuidris[at]mafi[dot]gov[dot]my
03-88701190
2
Solan A/P Alang
PT1 (K) N19
DIREKTORI KAKITANGAN » Unit Audit Dalam » Seksyen Pentadbiran dan Penyelarasan (Pentadbiran)
solan[at]mafi[dot]gov[dot]my
03-88701191
3
Noryanti binti Jasri
PT2 (P) N19
DIREKTORI KAKITANGAN » Unit Audit Dalam » Seksyen Pentadbiran dan Penyelarasan (Pentadbiran)
noryanti[at]mafi[dot]gov[dot]my
03-88701193
4
Farizatul Ain binti Lokman
PO N11
DIREKTORI KAKITANGAN » Unit Audit Dalam » Seksyen Pentadbiran dan Penyelarasan (Pentadbiran)
farizatul[at]mafi[dot]gov[dot]my
03-88701196
5
Muhamad Zashazeren bin Basiran
Pemandu H11
DIREKTORI KAKITANGAN » Unit Audit Dalam » Seksyen Pentadbiran dan Penyelarasan (Pentadbiran)
-
03-88701189
 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Bioeconomy Corporation icon
 • Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS) icon
 • Persatuan Nelayan Kebangsaan (NEKMAT) icon
 • myGovernment icon