Seksyen Perdagangan (Trade)

Seksyen Perdagangan (Trade)
Telefon:
Faks:
   
1
Siti Salwahanim binti Mohd Nazir
KPSUK (AB) TD
DIREKTORI KAKITANGAN » Bahagian Antarabangsa » Seksyen Perdagangan (Trade)
salwahanim[at]mafi[dot]gov[dot]my
03-88701212
2
Khairul Azar bin Omar
PSUK (AB) TD
DIREKTORI KAKITANGAN » Bahagian Antarabangsa » Seksyen Perdagangan (Trade)
khairulazar[at]mafi[dot]gov[dot]my
03-88701255
3
KOSONG
PSU (AB) TD
DIREKTORI KAKITANGAN » Bahagian Antarabangsa » Seksyen Perdagangan (Trade)
-
03-88701256
4
Nurulnisa binti Md Najib
PT (AB) TD
DIREKTORI KAKITANGAN » Bahagian Antarabangsa » Seksyen Perdagangan (Trade)
nurulnisa[at]mafi[dot]gov[dot]my
03-88701248
 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Bioeconomy Corporation icon
 • Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS) icon
 • Persatuan Nelayan Kebangsaan (NEKMAT) icon
 • myGovernment icon