Bahagian Pembangunan Perniagaan dan Pelaburan Bahagian Pembangunan Perniagaan dan Pelaburan

Fungsi

 • Kredit dan Industri
  • Kawalan eksport dan import keluaran pertanian terpilih
  • Skim Perlindungan Agromakanan (SPA)
  • Pembiayaan
 • Fasilitasi perdagangan dalam dan luar negara
  • Aktiviti pengukuhan jaringan pasaran tempatan dan global
  • Menyelaras isu-isu logistik
 • Penggalakan eksport
  • Dasar dan polisi
  • Laluan pasaran
  • Program-program promosi
 • Diplomasi pertanian melalui Pejabat Perwakilan Pertanian
  • Risikan pasaran
  • Networking
 • Pusat sehenti maklumat Agromakanan
  • Khidmat nasihat dan kepakaran

 

Carta Bahagian

 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Bioeconomy Corporation icon
 • Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS) icon
 • Persatuan Nelayan Kebangsaan (NEKMAT) icon
 • myGovernment icon