Bahagian Pembangunan Industri Padi Bahagian Pembangunan Industri Padi

Visi

Sebuah organisasi yang berwibawa dan berkesan dalam merancang dan menyelaras pembangunan industri serta cekap dan adil dalam mengurus "supply chain" padi dan beras.

 

Objektif

 • Memastikan pengeluaran beras dalam negara sekurang-kurangnya 75% tahap sara diri (SSL).
 • Memastikan bekalan beras kepada pengguna mencukupi, bermutu dan mudah diperoleh pada harga yang stabil dan berpatutan pada setiap masa.
 • Memastikan petani mendapat pulangan yang setimpal dan munasabah di atas usaha mereka.
 • Menggalakkan kemajuan industri padi dan beras serta industri berasaskan padi dan beras.

Piagam Pelanggan

Komitmen kami adalah untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan untuk :-

 1. Perancangan dan penggubalan dasar dan program;
 2. Pelaksanaan dan penyelarasan dasar dan program melalui Jabatan dan Agensi;
 3. Pengesanan dan penilaian dan program; dan
 4. Transfomasi Pertanian.

 

Kami akan memastikan perkhidmatan berikut dilaksanakan dengan berkesan dan dalam masa yang ditetapkan :-

 1. Pengeluaran Lesen Permit;
 2. Penyediaan kemudahan kewangan, input dan infrastruktur serta pemasaran;
 3. Pemberian khidmat pengembangan dan latihan;
 4. Penyelidikan dan pembangunan teknologi; dan
 5. Penyediaan maklumat Pertanian.
 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Bioeconomy Corporation icon
 • Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS) icon
 • Persatuan Nelayan Kebangsaan (NEKMAT) icon
 • myGovernment icon