Bahagian Pembangunan Bahagian Pembangunan

Fungsi

 • Memantau prestasi program dan projek pembangunan Kementerian/ Jabatan/ Agensi.
 • Menilai impak dan outcome program/ projek pembangunan Kementerian/ Jabatan/ Agensi.
 • Merancang dan menyelaras perkara berkaitan peruntukan Rancangan Malaysia Lima Tahun di bawah Kementerian dengan agensi pusat iaitu Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri (EPU), Unit Penyelaras Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri (ICU) dan Kementerian Kewangan (MOF)
 • Focal point bagi penyelaras siling, maklumat dan skop projek pembangunan Kementerian.
 • Menyelaras laporan bulanan Langkah Belanjawan MAFI untuk dikemukakan kepada MOF.
 • Mengurus pelaksanaan dan mengemaskini maklumat program/ projek Kementerian/ Jabatan/ Agensi di dalam Laporan Sistem Pemantauan Projek II (SPP II) dan Sistem Pemantauan dan Penilaian Projek Pertanian (SPPPP)
 • Menjadi urus setia kepada :
  • Jawatankuasa Tindakan Pembangunan Kementerian (JTPK);
  • Jawatankuasa Penilaian Outcome;
  • Jawatankuasa Aktiviti Inspektorat (API);
  • Jawatankuasa Tindakan Pembangunan Projek Pemacu Pertanian;
  • Jawatankuasa Pengurusan dan Pemantauan Tanah Persekutuan (JPPT);
  • Jawatankuasa Penyewaan Tanah dan Ruang Bangunan (JPTRB); dan
  • Jawatankuasa Contract Coordination Panel (CCP).
 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Bioeconomy Corporation icon
 • Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS) icon
 • Persatuan Nelayan Kebangsaan (NEKMAT) icon
 • myGovernment icon