Bahagian Industri Tanaman, Ternakan dan Perikanan Bahagian Industri Tanaman, Ternakan dan Perikanan

Misi

Ke arah pembangunan industri tanaman, ternakan dan perikanan yang dinamik, moden dan berdaya saing.

 

Objektif

 • Meningkatkan sumbangan sektor tanaman, ternakan dan perikanan kepada KDNK.
 • Meningkatkan pendapatan petani, penternak dan nelayan melalui penggunaan sumber-sumber pengeluaran secara optimum.
 • Meningkatkan penglibatan golongan sasar dalam rantaian nilai pengeluaran.
 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Bioeconomy Corporation icon
 • Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS) icon
 • Persatuan Nelayan Kebangsaan (NEKMAT) icon
 • myGovernment icon