Bahagian Industri Makanan dan Asas Tani Bahagian Industri Makanan dan Asas Tani

Visi
Peneraju Pembangunan Industri Makanan yang Berdaya Saing.

 

Misi
Membangunkan Industri Makanan melalui dasar dan strategi yang menekankan pembangunan produk dan usahawan serta peningkatan perdagangan.

 

Objektif

 • Membangun dan mengembangkan aktiviti pemprosesan atau nilai tambah produk Agro-makanan.
 • Memperkukuhkan kualiti produk bagi menembusi pasaran dan rangkaian global.
 • Meningkatkan pendapatan usahawan, petani, penternak dan nelayan.
 • Membantu penyediaan khidmat sokongan yang melibatkan latihan, pemasaran, pembiayaan dan penggunaan teknologi.
 • Menaiktaraf dan membaikpulih infrastruktur serta kualiti perkhidmatan pusat-pusat agropelancongan.

Piagam Pelanggan

 • Pengagihan peruntukan AZAM Tani
 • Skim / Program Geran Pemadanan High Impact Product (HIP)
 • Menyelaras dan Melaksanakan Program Ekspo / Karnival Pertanian dan Industri Makanan
 • Pemantauan berkala usahawan Industri Makanan
 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Bioeconomy Corporation icon
 • Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS) icon
 • Persatuan Nelayan Kebangsaan (NEKMAT) icon
 • myGovernment icon