Borang Pengumpulan Maklumat Kumpulan Sasar Industri Untuk Pembukaan PPVIN Borang Pengumpulan Maklumat Kumpulan Sasar Industri Untuk Pembukaan PPVIN

Borang ini adalah bertujuan untuk pendaftaran permohonan bagi menyertai Program Vaksinasi Barisan Hadapan Industri Agromakanan (AiVAC) Negara daripada pihak syarikat yang terlibat dalam industri agromakanan. Borang yang telah lengkap diisi boleh dikemukakan semula kepada emel aivac@mafi.gov.my

Borang Pendaftaran

Soalan Lazim (FAQ)

 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Bioeconomy Corporation icon
 • Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS) icon
 • Persatuan Nelayan Kebangsaan (NEKMAT) icon
 • myGovernment icon