Teks Ucapan Teks Ucapan

TARIKH PERKARA MUAT TURUN
6 Januari 2020 Amanat Tahun Baru 2020 oleh YB Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani
6 Januari 2020 Teks Ucapan Amanat Tahun Baru 2020 oleh YBhg. Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani
18 Januari 2020 Talking Point YBTM - Majlis Pelancaran Landskap Nanas Hiasan Pusat Khidmat Rakyat Parlimen Bayan Baru Pulau Pinang
18 Januari 2020 Talking Point YBTM - Program Taklimat Peluang Usahawan Pertanian Dibawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani
22 Januari 2020 Talking Point YBM - Sesi Penyerahan Dokumen Pematuhan dan Akujanji Serta Keputusan Pelesenan Vesel  Penangkapan Ikan Zon C dan C2
31 Januari 2020 Talking Point YBM - Majlis Penyampaian Bantuan Bencana Ahli Peladang Terengganu
26 Ogos 2020 Teks Ucapan YBM - Sempena Majlis Pra-Pelancaran Malaysia Agriculture, Horticulture and Agrotourism (MAHA) 2020
17 September 2020 Teks Ucapan YBM - Program YAB Perdana Menteri Bersama Peladang, Penternak dan Nelayan Sabah Serta Pelancaran Skim Subsidi Baja dan Racun Padi Bukit/Huma di Beaufort, Sabah

 

 

 

 

 

 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Bioeconomy Corporation icon
 • Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS) icon
 • Persatuan Nelayan Kebangsaan (NEKMAT) icon
 • myGovernment icon