Statistik Pengguna Perkhidmatan Atas Talian 2021 Statistik Pengguna Perkhidmatan Atas Talian 2021

Internet (Di bawah Seliaan MAFI)

Nama
Jan
Feb
Mac
Apr
Mei
Jun
Jul
Ogos
Sep
Okt
Nov
Dis
Jumlah
Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA)
0
Sistem Lesen Permit Padi Beras (eLPPB)
0
Sistem Informasi & Aplikasi Pelaburan Pertanian (SIAPP)
0
Land Inventory System (LIS)
0
Sistem Aduan Rasuah dan Tatakelakuan (SART)
0
Jumlah
0
Intranet

Nama
Jan
Feb
Mac
Apr
Mei
Jun
Jul
Ogos
Sep
Okt
Nov
Dis
Jumlah
Sistem Profil Latihan (SPL)
0
Sistem Pengurusan Aduan ICT
0
Sistem Kebenaran Ke Luar Negara MAFI (eTravel)
0
Jumlah
0
 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Bioeconomy Corporation icon
 • Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS) icon
 • Persatuan Nelayan Kebangsaan (NEKMAT) icon
 • myGovernment icon