Statistik Pengguna Perkhidmatan Atas Talian
Internet (Di bawah Seliaan MAFI)

Nama
Jan
Feb
Mac
Apr
Mei
Jun
Jul
Ogos
Sep
Okt
Nov
Dis
Jumlah
Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA)
47
50
54
66
89
81
68
46
501
Sistem Lesen Permit Padi Beras (eLPPB)
1767
1972
1614
910
1883
2776
2872
2464
16258
Sistem Informasi & Aplikasi Pelaburan Pertanian (SIAPP)
95
113
90
63
116
748
199
95
1519
Land Inventory System (LIS)
37
303
67
21
36
37
108
49
658
Sistem Aduan Rasuah dan Tatakelakuan (SART)
0
0
0
0
0
0
0
1
1
Jumlah
1946
2438
1825
1060
2124
3642
3247
2655
18937
Intranet

Nama
Jan
Feb
Mac
Apr
Mei
Jun
Jul
Ogos
Sep
Okt
Nov
Dis
Jumlah
Sistem Profil Latihan (SPL)
782
1034
877
17
527
265
1000
1435
5937
Sistem Pengurusan Aduan ICT
44
76
60
1
3
35
44
48
311
Sistem Kebenaran Ke Luar Negara MAFI (eTravel)
335
248
50
0
0
1
1
0
635
Jumlah
1161
1358
987
18
530
301
1045
1483
6883
 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Bioeconomy Corporation icon
 • Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS) icon
 • Persatuan Nelayan Kebangsaan (NEKMAT) icon
 • myGovernment icon