Bahagian Pemasaran & Eksport Bahagian Pemasaran & Eksport

Visi

Inisiatif pemasaran dan eksport agromakanan negara yang menyeluruh dan progresif.

 

Misi

 1. Meneroka dan memperoleh akses pasaran baharu global yang berpotensi.
 2. Pemasaran, eksport dan khidmat sokongan kredit merancakkan penghasilan bahan makanan bagi menjamin bekalan makanan negara.
 3. Peluasan saiz pasaran dan kebolehdapatan bekalan produk di peringkat domestik.
 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Bioeconomy Corporation icon
 • Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS) icon
 • Persatuan Nelayan Kebangsaan (NEKMAT) icon
 • myGovernment icon